Mar 22,2018 Torun's day of alternative sustainable ecodevelopment projects for Vistula -22 marca 2018 Toruński dzień alternatywnych ekorozwojowych projektów użytkowania  Wisły

“Torun’s day of alternative sustainable ecodevelopment projects for Vistula” is an educational and promotional haepening designed to make residents, engineers, scientists and politicians aware that, as Albert Einstein said at the beginning of the 20th century: “Attempts to solve completely new problems
in old ways used so far in advance must be doomed to failure. “This is what Toruń and Bydgoszcz have been trying in 1963 since politicians, engineers and scientists have solved the problems of the Vistula by cascading, not solving but still deepening.

“Toruński dzień alternatywnych ekorozwojowych projektów użytkowania Wisły” to haepening edukacyjno-promocyjny mający uświadomić mieszkańcom , inżynierom, naukowcom i politykom, że tak jak stwierdził to już Albert Einstein na początku XX wieku : “Próby rozwiązywania zupełnie nowych problemów
w stare dotychczas stosowane sposoby z góry muszą być skazane na niepowodzenie” . Tak właśnie próbują w Toruniu i Bydgoszczy od 1963 r politycy inżynierowie i naukowcy rozwiązać problemy Wisły poprzez kaskadyzację, nie rozwiązując ich lecz wciąż pogłębiając.


Date/Time
Date(s) - 22/03/2018
0 h 00 min - 15 h 00 min

Location
Toruń

Loading Map....


Address
Plac Teatralny
Toruń
Poland
Kujawsko-pomorskie
87-100
Poland